Research funding for networks and research programmes

To support the establishment of new collaborations across subject, faculty and disciplinary domain boundaries, in spring 2017 the Disciplinary Domain Board for the Humanities and Social Sciences distributed funding to three networks and two research programmes. The calls for proposals were issued in parallel with the development of the Centre for Integrated Research on Culture and Society, CIRCUS, and a new call is planned in the spring of 2018.

Research programmes to receive funding in beginning of 2019

Bostaden som rättighet
Behovet av nydanande forskning kring bostadsfrågan och antagandet om förnyelse genom sammanförande av tidigare åtskilda forskningsmiljöer och discipliner har gett upphov till ambitionen att etablera ett nätverk mellan Centrum för socialt arbete (CESAR), Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och Institutet för Fastighetsrättslig Forskning (IFF).
Genom att sammanföra de tre forskningsmiljöerna kan bostadsfrågan beröras från det yttersta skalet – samhället – till den innersta kärnan – de boende. Häri ligger nätverkets mervärde och innovationskraft.
Primary applicant​ : Emma Holmqvist, Institute for Housing and Urban Research
Represented faculties: Faculty of Social Sciencis (primary applicant), Faculty of Law,

Ecological Narratives: Bio/Cyber/Semiotic Perspectives
Ecological narratives’ investigates diverse ecologies of signs and how these signs develop into narratives. Building on the interdisciplinary field of biosemiotics, the research network will develop a theoretical framework (cyber/bio/semiotics) that includes signifying and meaning-making practices in nonhuman lifeforms and computational media as well as human practices.
Primary applicant : Katherine Hayles, Department of English
Represented faculties: Faculty of Languages (primary applicant), Faculty of Arts, Faculty of Social Sciencis, [SLU]

Kulturarv och etik i fred och konflikt
Syftet med forskarnätverket är att bättre förstå vilka faktorer som påverkar planeringen och genomförandet av kulturegendomsskydd, och hur detta i sin tur inverkar på fred och återuppbyggnad efter konflikt. Hur har behovet att skydda kulturarv från skada och förstörelse påverkat planering för icke-fred och återuppbyggnad efter krig?
Primary applicant Elisabeth Schellekens Dammann, Department of Philosophy
Represented faculties: Faculty of Arts (primary applicant), Faculty of Social Sciencis

Nature as Culture: The (Re)production of Common Sense (NaC)
[T]he multidisciplinary network ‘Nature as Culture: The (Re)production of Common Sense’ (NaC) aims to investigate and discuss first, how the concepts of nature and culture figure and are articulated, in various disciplinary contexts and secondly, how these concepts, frequently through being taken as common sense, feature in establishing truth claims within different scientific cultural formations.
Primary applicant Ulrika Dahl, Centre for Gender Research
Represented faculties: Faculty of Arts (primary applicant), Faculty of Law, Faculty of Social Sciencis, Faculty of Theology, Faculty of Medicine.

Research programmes to receive funding in spring 2017

Research programmes are intended to be a support for furthering and developing collaboration across the faculties and disciplinary domain, with the long-term target of developing self-organised research environments with external funding. The programme has received SEK 1 million per year, for two years.
 

Research networks to receive funding in spring 2017

The research networks are intended to be a support for the development of ideas across faculty and disciplinary domain boundaries. The aim is to support activities that can result in new research projects. The network has received SEK 200,000 per year, for two years.