Centre for Integrated Research on Culture and Society

Centre for Integrated Research on Culture and Society, CIRCUS, är en plattform för tvärgående kultur- och samhällsforskning vid Uppsala universitet. CIRCUS stödjer och utvecklar nya forskningsinitiativ och nätverk, ordnar workshops och seminarier, och erbjuder en miljö för mångvetenskapliga och problemdrivna samarbeten. 

* Bilden är ett montage.

Utlysning: stöd till sammankomster för doktorander

Denna utlysning är särskilt riktad till doktorander vid Uppsala universitet för att möjliggöra sammankomster som främjar tvär- och mångvetenskapliga forskningssamarbeten inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. 

Om utlysningen