Bilden är ett montage

CIRCUS

CIRCUS står för Centre for Integrated Research on Culture and Society.

Alla våra forskningsprogram och nätverk

Centre for Integrated Research on Culture and Society

Centre for Integrated Research on Culture and Society, CIRCUS, är en plattform för tvärgående kultur- och samhällsforskning vid Uppsala universitet. CIRCUS stödjer och utvecklar nya forskningsinitiativ och nätverk, ordnar workshops och seminarier, och erbjuder en miljö för mångvetenskapliga och problemdrivna samarbeten. 

* Bilden är ett montage.

Utlysning av medel för forskarnätverk

Bedömningen av ansökningarna om forskarnätverk har tyvärr tagit mera tid i anspråk än planerat, så dessvärre kan CIRCUS styrelse inte ge något besked om vilka som beviljats bidrag förrän under senare delen av januari. Vi beklagar givetvis detta!

Läs hela utlysningen