Centre for Integrated Research on Culture and Society

ordbilden

Centre for Integrated Research on Culture and Society, CIRCUS, är en plattform för tvärgående kultur- och samhällsforskning vid Uppsala universitet. CIRCUS stödjer och utvecklar nya forskningsinitiativ och nätverk, ordnar workshops och seminarier, och erbjuder en miljö för mångvetenskapliga och problemdrivna samarbeten.

Stöd till sammankomster som främjar tvär- och mångvetenskapligt samarbete bland doktorander vid Uppsala universitet

En central uppgift för Circus är att främja tvär- och mångvetenskapliga forskningssamarbeten inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap på Uppsala universitet. Denna utlysning är särskilt riktad till doktorander vid Uppsala universitet för att möjliggöra sammankomster som främjar sådana samarbeten. För att få stöd från Circus bör sammankomsten beröra en bred grupp doktorander från olika ämnen inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Detta stöd kan maximalt uppgå till 30.000 SEK (inklusive OH).

save the date

Why Interdisciplinarity? Promises, Problems, Practices (prel. titel)

Symposium i Humanistiska teatern, Engelska parken

24 September 2019