Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
Bilden är ett montage

CIRCUS

CIRCUS står för Centre for Integrated Research on Culture and Society.

Alla våra forskningsprogram och nätverk

Centre for Integrated Research on Culture and Society

Centre for Integrated Research on Culture and Society, CIRCUS, är en plattform för tvärgående kultur- och samhällsforskning vid Uppsala universitet. CIRCUS stödjer och utvecklar nya forskningsinitiativ och nätverk, ordnar workshops och seminarier, och erbjuder en miljö för mångvetenskapliga och problemdrivna samarbeten. 

Verksamheten befinner sig i ett uppbyggnadsskede och beräknas flytta in i egna lokaler under hösten 2018.
För närvarande pågår rekrytering av vetenskaplig ledare och föreståndare till CIRCUS, se platsannons respektive nyhetsartikel om tjänsten. 

* Bilden är ett montage.

Utlysning av medel för forskarnätverk

Centre for integrated research on culture and society, CIRCUS, lyser härmed ut medel för två till fyra tvärgående och tematiska forskarnätverk under två år. 

 Så skickar du in din ansökan