Den högre utbildningen som forskningsprojekt

Forskning om högre utbildning efter gymnasienivå är eftersatt i förhållande till den betydelse som högre utbildning har i dagens samhället. Bilden visar en examensceremoni vid Uppsala universitet. 
 Foto: Mikael Wallerstedt 

Det finns påfallande lite forskning om högre utbildning i Sverige men en stor del av forskningen om högre utbildning finns vid Uppsala universitet. Genom ett forskningsnätverk för forskning om högre utbildning kraftsamlar nu forskarna för att utveckla forskningsmiljön.

Forskningsledare:
Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi

Forskarnätverket "Den högre utbildningen som forskningsobjekt" är ett av tre nätverk som fick forskningsmedel våren 2017 i en utlysning för mångvetenskapliga forskningsmiljöer. 

Vilken betydelse har forskningsmedlen för er?

– Forskarnätverket är en jättestor chans för oss att föra samman forskning om högre utbildning från alla olika discipliner, säger Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi och forskningsledare för nätverket.

Nätverket har haft en rad aktiviteter, bland annat för att skapa en större forskningsmiljö för doktoranderna som ofta kan vara ganska ensamma inom sin disciplin.

– Genom nätverket kan vi föra ihop doktoranderna från olika forskningsämnen som på olika sätt studerar högre utbildning. Vi har bland annat haft workshops där doktorander har fått presentera sin forskning och fått kommentarer av seniora forskare. Det var uppskattat av både doktorander och de seniora forskarna. 

Genom nätverket har forskarna också fått möjlighet att fördjupa samarbetet med internationella forskare.

– Vi har bjudit in internationellt kända forskare inom området till föreläsningar och workshops där vi visar upp vad vi gör. Det har i sin tur lett till att vi har fått en inbjudan från Stanford att presentera vår forskning.

23 maj arrangerar forskarnätverket en nationell konferens "En högre utbildning i 'världsklass' - Discipliner, professioner, institutioner" med syfte att ge en överblick över det aktuella forskningsläget om den högre utbildningen i Sverige. 

Forskarna arbetar på gemensamma forskningsansökningar, ser över möjligheterna att starta forskarutbildningskurser för doktorander som forskar inom högre utbildning och diskuterar hur de ska kunna skapa en långsiktig, permanent lösning.

– Frågan är hur vi på bästa sätt fortsätter det vi nu har börjat bygga? En möjlighet vi undersöker är att starta forskarutbildningskurser för doktorander som forskar inom högre utbildning. 
---

Medverkande:

Läs mer