Exploring Rules and Principles in Citizenship

Foto: Mostphotos.com

Exploring Rules and Principles in Citizenship: New challenges in the Wake of Migration, Populism and Increasing Global Interdependence 


Forskningsledare:
Patricia Mindus, lektor vid filosofiska institutionen.

I forskningsprogrammet ställer forskarna frågan om medborgarskap är nödvändigt för att vara del i en demokrati. Medborgliga rättigheter kopplas idag oftast till medborgarskap i ett land, men med en allt större globalisering och ökad rörlighet skapar detta problem. 

Forskargruppen har ambitionen att skriva forskningstexter tillsammans och publicera i ämnestidskrifter.
 
– Vi vill inte ha en egen högre seminarieserie utan vi vill ha mångvetenskap både i skrivande och publicering. Det innebär att vi presenterar vår forskning på de vanliga ämnesseminarierna på våra institutioner och publicerar i ämnestidskrifter, säger Anna-Sara Lind.
 
– Men det kräver att man berättar om sin forskning på ett annat sätt för att göra den begripligare för forskare från andra ämnen, säger Jonas Hultin Rosenberg.
 
Vilka möjligheter har de här forskningsmedlen inneburit för er?

– Alla kan vinna på att lämna vardagen ett tag men det behövs olika incitament för att ta sig ut från sin vanliga miljö. Tidigare hade jag bättre överblick över forskare inom mitt fält internationellt än forskare på andra institutioner inom Uppsala universitet, säger Jonas Hultin Rosenberg.
 
– Som pengar för att starta och bygga nätverk fungerar det bra. Det är inte jättemycket pengar när många forskare ska dela på summan men de är oerhört värdefulla som en trampolin för andra medel, säger Anna-Sara Lind.
 
Forskningsgruppen arbetar nu på flera forskningsansökningar för att bredda och fördjupa forskningsprogrammet.

Medverkande:
Läs mer: