Human Diversity Research Network

Andrey Popov/mostphotos.com

Det finns en stor mänsklig mångfald i språk, kultur och biologiskt och förståelsen av mångfalden är central för mycket forskning. Den mänskliga mångfalden utforskas tvärvetenskapligt i forskarnätverket Human Diversity vid Uppsala universitet. Nätverket initierar också diskussioner om de etiska och sociala dimensionerna av forskningen.

Forskningsledare:

Michael Dunn, professor i lingvistik

Gabriele Griffin, professor i genusvetenskap

Mattias Jakobsson, professor i genetik

Paul Lane, professor i global arkeologi

Neil Price, professor i arkeologi

Forskarnätverket "Human Diversity" är ett av tre nätverk som fick forskningsmedel våren 2017 i en utlysning för mångvetenskapliga forskningsmiljöer.

Vilken betydelse har forskningsmedlen för er?

– Medlen är centrala för att starta nätverket och genomföra de seminarier, möten och konferenser som vi planerar, säger Michael Dunn, professor i lingvistik och en av forskningsledarna för forskarnätverket Human Diversity.

Forskarna planerar fyra tematiska forskarmöten och två större konferenser. Däremellan samlas de i mindre forskargrupper och diskuterar gemensamma frågor.

– Ambitionen är att ta fram forskningsmodeller som kan fungera som proof of concept och bilda grunden för projekt som kan få externa forskningsmedel.

Nätverket planerar också åtta föreläsningar öppna för allmänheten för att diskutera olika sociala och etiska dimensioner av forskningen.

---

Medverkande

Läs mer