The role of commensality in the present and the past: implications for policy and planning

Foto: Mattonstock.com

Forskarnätverket "The role of commensality in the present and the past: implications for policy and planning" syftar till att fördjupa kunskaperna om måltid ur ett sociologiskt, historiskt och teologiskt perspektiv och vidare om hur måltider tillsammans med andra påverkar oss och hur de kunskaperna kan omsättas i praktiska sociala innovationer och riktlinjer för till exempel byggande, stadsplanering och måltidsplanering för äldre.

Forskningsledare:
Agneta Yngve, professor i kostvetenskap

Forskarnätverket "The role of commensality in the present and the past: implications for policy and planning" är ett av tre forskarnätverk som fick forskningsmedel våren 2017 i en utlysning för mångvetenskapliga forskningsmiljöer. 

Vilken betydelse har forskningsmedlen för er?

– Vi har fått möjlighet att kartlägga och identifiera forskare vid Uppsala universitet med intresse av måltider och identifiera tänkbara partners i Sverige och Europa.
Genom nätverket har forskarna gjort en översikt över artiklar om måltider och hälsa, startat seminarier, doktorandseminarier och konferenser.

– Under första året har vi byggt inåt. Vi har bland annat haft seminarier om bordets betydelse för måltiden och i december 2017 arrangerade vi ett seminarium om måltider i samband med högtider i december, säger Agneta Yngve, professor i kostvetenskap, särskilt måltidsforskning och forskningsledare för nätverket.

Medverkande:

Läs mer: