Behåll kontakten

Genom att vara medlem i en alumnförening behåller du kontakten med din utbildning och dina studiekamrater från uppsalatiden. Du får information om utvecklingen inom ditt område och har möjlighet att delta i föreningens evenemang.

Uppsala universitets alumnnätverk är ett globalt nätverk för alla tidigare studenter och medarbetare vid Uppsala universitet.

Två tjejer kramar om varandra och ler stort.

Historisk-filosofiska fakulteten

Uppsalafilosoferna är en förening för dig som har examen i filosofi från Uppsala universitet. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten

FEK Alumni-föreningen är öppen för dig som har avslutat dina studier i företagsekonomi vid Uppsala universitet.

IM Alumn, alumnföreningen för informatik och media, är öppen för alla som har läst ADB/Data- och systemvetenskap eller informationssystem vid Uppsala universitet.

Psykologialumnerna är en förening som syftar till att vara en mötesplats för nuvarande och tidigare studenter samt anställda vid institutionen för psykologi.

The DPCR Alumni Association at the Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University.

Alumnföreningen för politicesstuderande i Uppsala