Behåll kontakten

Genom att vara medlem i en alumnförening behåller du kontakten med din utbildning och dina studiekamrater från uppsalatiden. Du får information om utvecklingen inom ditt område och har möjlighet att delta i föreningens evenemang.

Uppsala universitets alumnnätverk är ett globalt nätverk för alla tidigare studenter och medarbetare vid Uppsala universitet.

Följ gärna Uppsala universitets alumnverksamhet på LinkedIn för att fortsätta nätverka med oss och andra alumner vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Två tjejer kramar om varandra och ler stort.

Historisk-filosofiska fakulteten

Alumner: Teologiska institutionen

För studenter som är eller har varit studenter, arbetar eller har arbetat, vid Teologiska institutionen. Läs mer om alumnnätverk på teologiska institutionens hemsida.

Alumnicus

Ett nätverk för personalvetare från Uppsala universitet med syfte att professionalisera yrkesområdet, skapa en web-mötesplats för medlemmar, verka för fortbildning vid universitetet samt vara till inspiration och nöje för medlemmarna. Läs mer om Alumnicus.

MR Alumni

Förening för alumner från Mastersprogrammet i mänskliga rättigheter. Syftet med föreningen är att stärka samarbete och erfarenhetsutbyte mellan nuvarande studenter, alumner och lärare vid programmet. Läs mer om MR Alumni.

Språkvetenskapliga fakulteten

UU Languages Alumni

Nätverket för Uppsala universitets avgångna språkstudenter, till för alumner från Språkvetenskapliga fakulteten som vill nätverka, inspireras och stärka sin profession. Läs mer om UU Languages Alumni.

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beteendevetaralumnerna (BETA)

BETA är alumninätverket för de som har gått beteendevetenskapligt kandidatprogram eller plockat ihop en egen examen inom beteendevetenskap på UU. Nätverket ämnar att främja studenters kontakt med yrkesverksamma alumner samt för alumner att hålla kontakt med varandra och programmet. 

Alumnföreningen för politicesstuderande i Uppsala

FEK Alumni-föreningen är öppen för dig som har avslutat dina studier i företagsekonomi vid Uppsala universitet.

IM Alumn, alumnföreningen för informatik och media, är öppen för alla som har läst ADB/Data- och systemvetenskap eller informationssystem vid Uppsala universitet.

Psykologialumnerna är en förening som syftar till att vara en mötesplats för nuvarande och tidigare studenter samt anställda vid institutionen för psykologi.

The DPCR Alumni Association at the Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University.

Kommande evenemang

Senast uppdaterad: 2023-01-09