Behåll kontakten

Det finns en stor mängd alumnföreningar knutna till olika ämnen, program eller institutioner.

Genom att vara medlem i en alumnförening behåller du kontakten med din utbildning och dina studiekamrater från uppsalatiden. Du får information om utvecklingen inom ditt område och har möjlighet att delta i föreningens evenemang.

Juridiska fakulteten

 • Uppsalajuristernas Alumnistiftelse - har till ändamål att främja en ökad kontakt mellan å ena sidan den juridiska fakulteten och dess studenter i Uppsala samt å andra sidan det juridiska yrkeslivet och tidigare studenter vid fakulteten.

Historisk-filosofiska fakulteten

 • Uppsalafilosoferna - föreningen för dig som har examen i filosofi från Uppsala universitet.

Språkvetenskapliga fakulteten

 • Föreningen Språkvetaralumner
  Föreningen Språkvetaralumner är öppen för alla studenter som gått Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet. Välkomna!

Alumnföreningar inom samhällsvetenskapliga fakulteten

 • FEK Alumni - föreningen är öppen för dig som har avslutat dina studier i företagsekonomi vid Uppsala universitet.
 • IM Alumn - Alumnföreningen för informatik och media - Föreningen är öppen för alla som har läst ADB/Data- och systemvetenskap eller informationssystem vid Uppsala universitet.
 • Psykologialumnerna - föreningen syftar till att vara en mötesplats för nuvarande och tidigare studenter samt anställda vid Institutionen för psykologi.
 • The DPCR Alumni Association - Alumni Association at the Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University.
 • Alumnföreningen för politicesstuderande i Uppsala

Fakulteten för utbildningsvetenskaper

 • EDU alumn - EDU alumn är en förening och ett nätverk för studenter under sin sista termin samt för före detta studenter vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU). EDU alumn är en mötesplats för kommunikation om skola, utbildning och lärande i vilken ny forskning och yrkeskunnande länkas samman.