Ny bok: Allas rätt till bostad. Marknadens begränsningar och samhällets ansvar.

Det tvärvetenskapliga forskarnätverket Bostaden som rättighet hade stöd från Circus under 2019-2020. Nu har deras forskning resulterat i en bok. I antologin "Allas rätt till bostad" analyserar 28 bostads- och urbanforskare från olika akademiska discipliner svensk bostadspolitik, dess förutsättningar, historiska utveckling och konkreta resultat. 


Bokens redaktörer är Bo Bengtsson (Statsvetenskapliga institutionen och IBF), Markus Holdo (Statsvetenskapliga institutionen och IBF) och Emma Holmqvist (Kulturgeografiska institutionen och IBF).

Läs mer om antologin - extern länk

Senast uppdaterad: 2023-03-15