Circus

The Centre for Integrated Research on Culture and Society, CIRCUS, is a platform for interdisciplinary culture and society research.

New book: Arctic Justice: Environment, Society and Governance

The interdisciplinary network Justice, Sustainability and Arctic Futures had support from CIRCUS during 2020 and 2021. Their research has now resulted in a new book featuring international scholars from various disciplines who engage in questions about justice in the European, Russian and North American Arctic. 

Editors are Corine Wood-Donnelly (IRES) and Johanna Ohlsson (IRES).

Read more about the publication here (external link)

Ny bok: Allas rätt till bostad. Marknadens begränsningar och samhällets ansvar.

Det tvärvetenskapliga forskarnätverket Bostaden som rättighet hade stöd från Circus under 2019-2020. Nu har deras forskning resulterat i en bok. I antologin "Allas rätt till bostad" analyserar 28 bostads- och urbanforskare från olika akademiska discipliner svensk bostadspolitik, dess förutsättningar, historiska utveckling och konkreta resultat. 


Bokens redaktörer är Bo Bengtsson (Statsvetenskapliga institutionen och IBF), Markus Holdo (Statsvetenskapliga institutionen och IBF) och Emma Holmqvist (Kulturgeografiska institutionen och IBF).

Läs mer om antologin - extern länk

Last modified: 2023-09-12