Stöd till workshops och konferenser

Stödet syftar till att ge kvalificerat stöd till workshops och konferenser som har goda förutsättningar att utforska möjligheterna för, initiera eller fördjupa samarbeten över ämnes-, institutions- och fakultetsgränser inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.
Stödet inbegriper kvalificerat stöd från Circus kansli för att utforma, planera och genomföra workshopen eller konferensen. Därtill kan Circus bära kostnader för sådant som lokaler, måltider samt resor och logi för inresande gäster.

Ansökan om stöd för en konferens eller workshop kan göras löpande. Den måste dock lämnas in senast 6 månader före evenemanget är tänkt att äga rum.

Principer för tilldelning av skräddarsydda stöd för konferenser, workshops och liknande.

Last modified: 2022-06-28