CIRCUS

Centre for Integrated Research on Culture and Society är en plattform för tvärvetenskapliga forskningssamarbeten inom Uppsala universitet

Ny bok: Arctic Justice: Environment, Society and Governance

Det tvärvetenskapliga nätverket Justice, Sustainability and Arctic Futures hade stöd från CIRCUS under 2020 till 2021. Deras forskning har nu resulterat i en ny bok där internationella forskare från olika discipliner som engagerar sig i frågor om rättvisa i det europeiska, ryska och nordamerikanska Arktis presenteras.

Redaktörer är Corine Wood-Donnelly (IRES) och Johanna Ohlsson (IRES).

Läs mer om publikationen här (extern länk)

Ny bok: Allas rätt till bostad. Marknadens begränsningar och samhällets ansvar.

Det tvärvetenskapliga forskarnätverket Bostaden som rättighet hade stöd från Circus under 2019-2020. Nu har deras forskning resulterat i en bok. I antologin "Allas rätt till bostad" analyserar 28 bostads- och urbanforskare från olika akademiska discipliner svensk bostadspolitik, dess förutsättningar, historiska utveckling och konkreta resultat. 


Bokens redaktörer är Bo Bengtsson (Statsvetenskapliga institutionen och IBF), Markus Holdo (Statsvetenskapliga institutionen och IBF) och Emma Holmqvist (Kulturgeografiska institutionen och IBF).

Läs mer om antologin - extern länk

Senast uppdaterad: 2024-04-16