Evenemang på Circus

Circus ordbild

Circus är ett program för att hitta nya vägar för vetenskaplig utveckling, att stimulera nyskapande forskning genom att möjliggöra nya samarbetsmönster.

Vi anordnar aktiviteter som är multi-, tvär- eller trans-disciplinära med ett fokus på att utveckla samarbeten inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Vi ger även stöd till forskargrupper att organisera och genomföra workshops, seminarieserier och konferenser. 

Hösten 2020

”EMOTIONSCIRCUS” - EN SEMINARIESERIE

Enkätfomulär med smileys och penna brevid

Vår populära seminarieserie fortsätter under hösten. 

Vilka uttryck tar känslor i olika sammanhang och vad påverkar vad vi får känna? Emotioner är fascinerande och svårfångade företeelser. Det finns också en spirande forskning om emotioner inom en rad olika discipliner och på flera olika empiriska fält. Syftet med denna seminarieserie är att samla intresserade forskare inom Uppsala universitet till tematiska träffar om emotioner som studieobjekt. Vi vill helt enkelt lära känna forskare intresserade av emotioner och orientera oss om vad som görs inom olika områden. Vi vill också blicka framåt och genom samtalen utforska nya möjliga samarbeten på detta område.  Seminarium 9: Differentiating Elevation/Being moved. How can interdisciplinary research advance the debate?

Interdisciplinary possibilities, practices and challenges – an exploratory seminar series

The aim of the seminar series is to expand our collaborative understanding of different aspects of performing interdisciplinary research. The series is meant to be a collectively maintained venue for discussing the practices, challenges, and opportunities with cross-disciplinary research endeavours.

First seminar

Web page

Våren 2020

Hösten 2019

Symposium: Why Interdisciplinarity? - Promises, Problems, Practices

The 24 of September 2019, Circus arranged a symposium about Interdisciplinarity. 

Program

Speakers

  • Claes-Fredrik Helgesson, Professor and Research Director at Circus 
  • Erin Leahey, Professor and Director, School of Sociology, University of Arizona (
  • Sven Widmalm, Professor, Department of History of Science and Ideas, Uppsala University 
  • Uskali Mäki,  Professor of Practical Philosophy and Director of Centre for Philosophy of Social Science, University of Helsinki 
  • Mikael Börjesson, Professor, Department of Education, Uppsala University 
  • Johan Wejryd, Researcher at Department of Government, Uppsala University 
  • Veronica Strang, Professor in Cultural Anthropology and Executive Director at Institute of Advanced Study, Durham University 
  • Michael Dunn, Professor of General Linguistics, Department of Linguistics and Philology, Uppsala University 
  • Celia Lury, Professor, Centre for Interdisciplinary Methodologies, University of Warwick