Evenemang på Circus

Circus ordbild

Circus är ett program för att hitta nya vägar för vetenskaplig utveckling, att stimulera nyskapande forskning genom att möjliggöra nya samarbetsmönster.

Vi anordnar aktiviteter som är multi-, tvär- eller trans-disciplinära med ett fokus på att utveckla samarbeten inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Vi ger även stöd till forskargrupper att organisera och genomföra workshops, seminarieserier och konferenser. 

På vår Facebook-sida hittar du mer aktiviteter. 

Hösten 2021

Bildningens nya vägar - en seminarieserie

Bildning framhålls oftast som något positivt och till och med nödvändigt för att stödja demokrati och rättvisa i samhället. Samtidigt är bildning ett begrepp som ger utryck för olika värderingar beroende på hur det definieras och praktiseras.

Seminarieserien inleds med en panel- diskussion med några av initiativtagarna och medarbetarna bakom Literary Agenda, Handelshögskolan i Stockholm. 
Literary Agenda är en flerårig satsning, finansierat med stöd av förlaget Natur & Kultur, där studenter vid Handelshögskolan diskuterar samtidslitteratur i läscirklar.  Projektet syftar till att utveckla kulturell kompetens och förmågan till självreflektion och empati.

Första seminariet: 30 september kl.13:15 - 15:00, Sal IX, Universitetshuset
Länk till kalenderposten för anmälan och mer information

Interdisciplinary possibilities, practices and challenges – an exploratory seminar series

The aim of the seminar series is to expand our collaborative understanding of different aspects of performing interdisciplinary research. The series is meant to be a collectively maintained venue for discussing the practices, challenges, and opportunities with cross-disciplinary research endeavours.

Next seminar:  Seminarium 8: Leadership. September 28th 13:15-15:00

Web page

Våren 2021

Vetenskapsrådets kommande extra utlysningar - vad händer efter forskningsproppen?

Den aktuella forskningspropositionen innehåller flera strategiska satsningar med relevans för humaniora och samhällsvetenskap. De särskilda satsningarna har rubriker såsom ”Demokratiskt och starkt samhälle”, ”Nationellt forskningsprogram om digitaliseringens konsekvenser”, ”Cyber- och informationssäkerhet” och ”Bildningslyft - en förstärkning av humaniora”.

Circus' Traditional ”Interdisciplinary Garden Party” - 3 June 2021

At our Garden Party, you get the opportunity to mingle between different areas in the garden. Choose one or visit them all!

 • Scholarly personae at work - in media, culture and the office next door 
 • This part of the garden turns any self-centredness into a curiosity about academic identities. Come as you are or whoever you want to be!
 • Meet our Circus' Networks There are currently some 150 researchers involved in our 16 networks at Circus. Take the opportunity to meet some of them in person. 
 • Magic show - Johan (winner of Talang) is back again with a new fantastic show, learn a trick to impress your friends. You don’t want to miss this.  
 • Circus' Antiques Zoom Show - share your desktop favourite item or object from your research. Things close to you but never mentioned in your acknowledgements.
 • Web page

Från hösten 2020

Environmental Illness Today – a digital symposium

burning man

On September 9-11, 2020, Circus welcomes invited international specialists from a range of backgrounds to an interdisciplinary digital symposium on idiopathic environmental illnesses.

Calender post 

Våren 2020

Hösten 2019

Symposium: Why Interdisciplinarity? - Promises, Problems, Practices

The 24 of September 2019, Circus arranged a symposium about Interdisciplinarity. 

Program

Speakers

 • Claes-Fredrik Helgesson, Professor and Research Director at Circus 
 • Erin Leahey, Professor and Director, School of Sociology, University of Arizona (
 • Sven Widmalm, Professor, Department of History of Science and Ideas, Uppsala University 
 • Uskali Mäki,  Professor of Practical Philosophy and Director of Centre for Philosophy of Social Science, University of Helsinki 
 • Mikael Börjesson, Professor, Department of Education, Uppsala University 
 • Johan Wejryd, Researcher at Department of Government, Uppsala University 
 • Veronica Strang, Professor in Cultural Anthropology and Executive Director at Institute of Advanced Study, Durham University 
 • Michael Dunn, Professor of General Linguistics, Department of Linguistics and Philology, Uppsala University 
 • Celia Lury, Professor, Centre for Interdisciplinary Methodologies, University of Warwick 

Senast uppdaterad: 2021-07-08