”Emotionscircus” – En seminarieserie – The Iconography of Emotions

  • Datum: –12.00
  • Plats: Observatorieparken Gamla Observatoriet, Kyrkogårdsgatan 8A
  • Webbsida
  • Arrangör: Centre for Integrated Research on Culture and Society, Circus
  • Kontaktperson: Claes-Fredrik Helgesson
  • Seminarium

Syftet med denna seminarieserie är att samla intresserade forskare inom Uppsala universitet till tematiska träffar om emotioner som studieobjekt. Vi vill lära känna forskare intresserade av emotioner och orientera oss om vad som görs inom olika områden.

Seminariet tänker titta på och diskutera en serie objekt som signalerar, skapar eller representerar emotioner (inklusive påverkan, förnimelser och känslor). Michael Sappol kommer att ge en kort presentation och sedan diskuterar vi ikonografi, mediahistoria och visuell retorik genom historiskt material: medicinskt, naturhistoriskt, psykolog illustrationer och diagram samt några kortfilmer. 

Initiativtagare: Stina Bergman Blix, Ulrika Dahl, Annelie Drakman, Margaretha Fahlgren samt Circus.

Format: Ett litet urval av texter och/eller annan media kommer att distribueras inför varje seminarium.

Anmälan