Människa, kultur och hälsa – humanistiska och samhällsvetenskapliga utmaningar inom diabetesforskning

  • Datum: –09.00
  • Plats: Zoom-seminarium
  • Arrangör: Centre for Integrated Research on Culture and Society, Circus
  • Kontaktperson: Ingrid Berg
  • Seminarium

Globalt lever 463 miljoner människor med diagnostiserad diabetes. För att bättre förstå de samhälleliga och kulturella utmaningar som folksjukdomar medför så behövs god tvärvetenskaplig forskning. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning har en mycket viktig roll i att hantera de sociala, ekonomiska, och miljömässiga samhällsutmaningar vi står inför gällande diabetes.

Vid Uppsala universitet håller nu ett tvärvetenskapligt Diabetescentrum på att ta form. Under seminariet kommer Tove Fall professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper och Per-Ola Carlsson professor vid Institutionen för medicinsk cellbiologi att ge en översiktlig bild av planerna för centret. 

Varmt välkomna till ett informativt seminarium kring denna nya tvärvetenskapliga satsning vid Uppsala universitet.

Anmälan

Välkomna