Environmental Illness Today – ett digitalt symposium om miljökänslighet

  • Datum:
  • Plats: Digitalt
  • Webbsida
  • Arrangör: Engelska Institutionen, Arbets- och miljömedicin och Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)
  • Kontaktperson: Michael Boyden and Martin Tondel
  • Konferens

Den 9-11 september 2020 välkomnar Circus inbjudna internationella och nationella forskare till ett digitalt tvärvetenskapligt symposium om miljökänslighet. Symposiet har möjliggjorts genom bidrag från Circus, Arbets- och miljömedicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper samt Engelska institutionen.

För frågor kring symposiet kontakta arrangörerna: Michael Boyden, Engelska Institutionen (michael.boyden@engelska.uu.se) och Martin Tondel, Arbets- och miljömedicin (martin.tondel@medsci.uu.se).