Emotionscircus seminarieserie: Differentiating Elevation/Being moved. How can interdisciplinary research advance the debate?

  • Datum: –12.00
  • Plats: Observatorieparken Gamla Observatoriet, Kyrkogårdsgatan 8A och på Zoom
  • Webbsida
  • Arrangör: Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)
  • Kontaktperson: Ingrid Bert
  • Seminarium

Vårt nionde emotionsseminarium arrangeras av Eric Cullhed, forskare i grekiska vid Institutionen för lingvistik och filologi.

Vilka uttryck tar känslor i olika sammanhang och vad påverkar vad vi får känna? Emotioner är fascinerande och svårfångade företeelser. Det finns också en spirande forskning om emotioner inom en rad olika discipliner och på flera olika empiriska fält. Syftet med denna seminarieserie är att samla intresserade forskare inom Uppsala universitet till tematiska träffar om emotioner som studieobjekt. Vi vill helt enkelt lära känna forskare intresserade av emotioner och orientera oss om vad som görs inom olika områden. Vi vill också blicka framåt och genom samtalen utforska nya möjliga samarbeten på detta område.

Initiativtagare: Stina Bergman Blix, Ulrika Dahl, Annelie Drakman, Margaretha Fahlgren samt Circus

Format: För att få tillgång till Emotionscircus portal med läsanvisningar och diskussionsforum, maila ingrid.berg@circus.uu.se

Anmälan: http://doit.medfarm.uu.se/kurt1707