Democracy under duress: how to defend and revitalize it?

  • Datum: –16.30
  • Plats: Humanistiska teatern
  • Arrangör: Sofia Näsström/Marianne & Marcus Wallenbergprojektet "Demokratiskt självförsvar", CIRCUS och Programmet Demokrati och Högre Utbildning.
  • Kontaktperson: Sofia Näsström
  • Föreläsning

Vad utgör det största hotet mot demokratin, och hur kan den bäst försvaras och utvecklas? Välkomna till ett offentligt evenemang i Humanistiska teatern där vi kommer att ta upp dessa frågor med hjälp av tre framstående forskare på området: Sheri Berman, Jan-Werner Müller och Nadia Urbinati. Ordförande är Jenny Andersson och inledande kommentarer ges av Sofia Näsström.

Demokratin är idag satt under hård press, både i nya och etablerade demokratier. Centrala grundsatser för en välfungerande demokrati – som fria medier, valsystemets integritet, behovet av ett oberoende rättsväsende och civilsamhälle samt akademisk frihet –  avvecklas eller framkallar hård debatt.  

Dryck och snacks kommer att serveras efter evenemanget. Varmt välkomna!

Anmälan här senast den 9 maj.

Evenemanget kommer att spelas in och sändas vid ett senare tillfälle. Information om sändingningstillfälle kommer att publiceras här.