Forskning om grundvatten – att synliggöra det osynliga

  • Datum: –17.00
  • Plats: Universitetshuset, sal IV
  • Arrangör: Akvifärer i Antropocen och UUSI Vatten, en gemensam och kritiska resurs och Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)
  • Kontaktperson: Susann Baez Ullberg
  • Föreläsning

Världsvattendagen 2022 Symposium

Grundvatten är en livsviktig resurs som representerar 97% av världens tillgängliga sötvattenresurser. Grundvatten upprätthåller ekosystem, förhindrar landsättningar och saltvattenintrång. Det är en viktig del av anpassningsprocesser till klimatförändringar och är ofta ett alternativ för människor utan tillgång till rent ytvatten. Trots detta är många inte medvetna om grundvattnet och dess betydelse eftersom den existerar underjord och alltså är utom synhåll.

Under 2000-talet har den globala efterfrågan på sötvatten ökat för livsmedelsproduktion, industri och hushållsbruk vilket har satt grundvattnet under hård press. Utarmning och föroreningar av grundvattenresurser är problem som rapporterats i många delar av världen. FNs Världsvattendag uppmärksammar i år grundvatten för att sätta fokus på denna osynliga resurs. Forskarnätverken Akvifärer i Antropocen och UUSI Vatten, en gemensam och kritiska resurs arrangerar detta symposium för att öka kunskapen om grundvattnets betydelse i Sverige och globalt. Symposiet hålls på svenska och engelska.

Huvudtalare:

Jenny Grönwall, fil dr, rådgivare vid Stockholm International Water Institute (SIWI) ”Our common groundwater: from household arrangements to peace-building agreements” (på engelska)

Lars Rosén, fil dr, professor i teknisk geologi vid Chalmers tekniska högskola: ”Grundvatten – från doldis till huvudroll i samhället” (på svenska)

Efter symposiet så är alla välkomna att stanna på mingel - 17.00-18.00

Anmälan 

Välkomna!

Framtida event  

Fredag 22 april, kl 13.00-15.00
Lowe Börjeson, fil dr, Universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholm University.
Plats: Gamla Observatoriet, Uppsala. (Begränsat antal platser, streamas också på zoom)

Fredag 20 maj kl: 10:00-12:00                
Shilpa Asokan, fil dr, Seniorforskare vid Nordiska Afrikainstitutet (NAI). 
Plats: Gamla Observatoriet, Uppsala. (Begränsat antal platser, streamas också på zoom)

Mer information kommer i Medarbetarportalens kalendarium.