Gymnasieskolans olika rum - Seminarium och vernissage

  • Datum: –18.00
  • Plats: Observatorieparken Gamla Observatoriet, Kyrkogårdsgatan 8A
  • Arrangör: Studies on Education, Migration and Segregation (EMS) och Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)
  • Kontaktperson: Ingrid Berg
  • Seminarium

Vernissage på Circus för fotoutställningen Gymnasieskolans olika rum. I anslutning till vernissagen äger ett seminarium rum i samarbete med CIRCUS seminarieserie Interdisciplinary possibilities, practices and challenges – an exploratory seminar series.

Under seminariet kommer Håkan Forsberg tillsammans med fotografen Finn Calander presentera fotoprojektet och diskutera frågor om mötet mellan forskning och fotografi.

13.15-15.00 – Seminarium. Rumsliga perspektiv – samtal om mötet mellan vetenskap och fotografi
Anmälan till seminariet görs via länken här, max 20 personer: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/66173

15.30-18.00 - Vernissage med förfriskningar
Anmälan till vernissagen görs via länken här:
https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/66174

Om utställningen Gymnasieskolan olika rum
Nätverket Studies on Education, Migration and Segregation (EMS) syftar till att sammanföra forskare från olika forskningsdiscipliner för att teoretiskt och metodologiskt fördjupa och utveckla nya angreppssätt till våra gemensamma forskningintressen. Ett tema inom nätverket handlar om att via skönlitteratur och fotografi utforska möjligheten att finna nya infallsvinklar till den komplexa verklighet vi studerar. Som ett led i detta arbete inleddes under våren 2022 ett samarbete med fotografen Finn Calander (https://www.sawantphotography.com/) för att utforska mötet mellan vetenskap och fotografi. Samarbetet utmynnade i utställningen, Gymnasieskolans olika rum, som porträtterar Uppsalas gymnasieskolor, deras arkitektur och intilliggande miljöer tillsammans med elever i olika sammanhang. Fotografierna av den fysiska miljön och elever i kombination med offentlig statistik och utbildningssociologiska analyser, skapar en bild av olika rum med tre dimensioner – en fysisk, en social och en kulturell.

Välkomna!