Circus i Almedalen: Hur kan forskning i samverkan med kultur och kreativa branscher bidra till en hållbar framtid?

  • Datum: –17.00
  • Plats: Gotland Sal B51, Campus Gotland
  • Arrangör: CIRCUS och Uppsala Co-Creation Community for Culture and Creativity
  • Kontaktperson: Ingrid Berg
  • Kulturevenemang

Circus är tillbaka i Almedalen! I år håller vi ett panelsamtal på temat samverkan mellan forskning och kreativa branscher.

Tillgänglighet till kultur är en fråga som engagerar inom såväl politik och forskning som civilsamhället. En återkommande inramning är att djärva och innovativa kulturentreprenörer kan vara viktiga motorer för att nå ett socialt hållbart samhälle i en allt mer decentraliserad och marknadsstyrd samtid. Kultur och kreativa näringar (KKN) pekas också ut, på såväl nationell som europeisk nivå, som ett viktigt område som bidrar till ekonomisk tillväxt och social utveckling. Men vad behövs för att detta breda engagemang och de långtgående förhoppningarna ska kunna infrias?

Samtidigt pågår utbildning och forskning med relevans för kulturområdet på våra universitet – inom flera olika forskningsfält och discipliner. På vilka sätt kan universiteten vara en aktör och bidra till kultursektorn? Och hur kan samverkan mellan kreativa branscher och forskare väcka angelägna nya forskningsfrågor? Kort sagt: vilka plattformar behövs för kunskapsutbyte mellan universitetsvärlden och kultursektorn?

Paneldeltagare:

- Mathias Blob, affärsutvecklare på Uppsala universitet Innovation

- Beate Schirrmacher, forskare vid Linnéuniversitet och styrelseledamot i Humtank

- Suzanne Osten, dramatiker och regissör

- Paola Ciliberto, chef för kulturenheten vid Region Gotland

- Roger Hammarström, verksamhetsansvarig vid Tillväxt Gotland

Panelsamtalet leds av Claes-Fredrik Helgesson, professor och föreståndare på Circus.

Fri entré – alla är välkomna!