Stöd till forskningsprogram och nätverk

Circus stöd och support till forskarnätverk är en central del av Circus verksamhet. Syftet med stödet är att skapa möjligheter för att etablera och utveckla tvärgående forskarnätverk. Stödet kan exempelvis användas för att under en begränsad tid konkretisera idéer till ett eller flera specifika forskningsprojekt eller för att ordna sammankomster för att utveckla nya tvärgående samarbeten. I första hand ska stödet bidra till utvecklingen av sådana samarbeten över ämnes-, institutions- och fakultetsgränser inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap på Uppsala universitet.

Stödet är tvåårigt och de forskarnätverk som beviljas stöd erhåller både ett ekonomiskt stöd och ett administrativt stöd från Circus. Utlysningen om stöd till forskarnätverk görs en gång per år. Stödet delas ut efter en öppen utlysning.

Circus andra stödformer:

Senast uppdaterad: 2021-01-26