Forsknings program och nätverk som fick medel våren 2017

För att stödja uppbyggnaden av nya samarbeten över ämnes-, fakultets- och områdesgränser fördelade områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap forskningsmedel till tre nätverk och två forskningsprogram våren 2017. Utlysningen gjordes parallellt med utvecklandet av Centre for Integrated Research on Culture and Society, CIRCUS.

Forskningsprogram som fick medel

Forskningsprogrammen är tänkta som stöd för att fördjupa och utveckla samarbeten över fakultets- och områdesgränser med målet att på sikt utveckla självorganiserade forskningsmiljöer med extern finansiering. Programmen fick 1 miljon kr/år i två år.
 
Från närläsning till fjärrläsning (länk till webbsida)
Huvudsökande och forskningsledare är Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi.
 
Exploring Rules and Principles in Citizenship  (länk till webbsida)
Huvudsökande och forskningsledare är Patricia Mindus, docent i filosofi.

Forskningsnätverk som fick medel

Forskarnätverken är tänkta som stöd för idéutveckling över fakultets- och områdesgränser. Målet är att stödja verksamhet som kan leda fram till nya forskningsprojekt. Nätverken fick 200 000 kr/år i två år 
 
The role of commensality in the present and the past: implication for policy and planning (länk till webbsida)
Huvudsökande och nätverksledare Agneta Yngve, professor i kostvetenskap, särskilt måltidsforskning.
 
Human Diversity Research Network (länk till webbsida)
Huvudsökande och nätverksledare Michael Dunn, professor i lingvistik.
 
Den högre utbildningen som forskningsobjekt (länk till webbsida)
Huvudsökande och nätverksledare Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi.