Forskarnätverk som fick stöd i början av 2019

Circus styrelse har i januari 2019 beslutat att stödja fyra forskarnätverk med start i början av januari 2019.

Bostaden som rättighet
Behovet av nydanande forskning kring bostadsfrågan och antagandet om förnyelse genom sammanförande av tidigare åtskilda forskningsmiljöer och discipliner har gett upphov till ambitionen att etablera ett nätverk mellan Centrum för socialt arbete (CESAR), Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och Institutet för Fastighetsrättslig Forskning (IFF).
Genom att sammanföra de tre forskningsmiljöerna kan bostadsfrågan beröras från det yttersta skalet – samhället – till den innersta kärnan – de boende. Häri ligger nätverkets mervärde och innovationskraft.
Huvudsökande: Emma Holmqvist, IBF
Fakulteter representerade: Samhällsvetenskaplig fakulteten (huvudsökande), Juridiska fakulteten

Ecological Narratives: Bio/Cyber/Semiotic Perspectives
Ecological narratives’ investigates diverse ecologies of signs and how these signs develop into narratives. Building on the interdisciplinary field of biosemiotics, the research network will develop a theoretical framework (cyber/bio/semiotics) that includes signifying and meaning-making practices in nonhuman lifeforms and computational media as well as human practices.
Huvudsökande: Katherine Hayles, Engelska institutionen
Fakulteter representerade: Språkvetenskapliga fakulteten (huvudsökande), Historisk-filosofiska fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten, [SLU]

Kulturarv och etik i fred och konflikt
Syftet med forskarnätverket är att bättre förstå vilka faktorer som påverkar planeringen och genomförandet av kulturegendomsskydd, och hur detta i sin tur inverkar på fred och återuppbyggnad efter konflikt. Hur har behovet att skydda kulturarv från skada och förstörelse påverkat planering för icke-fred och återuppbyggnad efter krig?
Huvudsökande: Elisabeth Schellekens Dammann, Filosofiska institutionen
Fakulteter representerade: Historisk-filosofiska fakulteten (huvudsökande), Samhällsvetenskapliga fakulteten

Nature as Culture: The (Re)production of Common Sense (NaC)
[T]he multidisciplinary network ‘Nature as Culture: The (Re)production of Common Sense’ (NaC) aims to investigate and discuss first, how the concepts of nature and culture figure and are articulated, in various disciplinary contexts and secondly, how these concepts, frequently through being taken as common sense, feature in establishing truth claims within different scientific cultural formations.
Huvudsökande: Ulrika Dahl, Centre for Gender Research
Fakulteter representerade: Historisk-filosofiska fakulteten (huvudsökande), Juridiska fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Teologiska fakulteten, Medicinska fakulteten 

Senast uppdaterad: 2023-12-05