Forskarnätverk som fick stöd 2020-2021

Circus styrelse har i november 2019 beslutat att stödja sex forskarnätverk från och med den 1 januari 2020.  

The Interdisciplinary Island and Seascape Research Cluster

Bilfärja mellan två öar
Photo from MostPhoto.com

Det finns över 600 miljoner öar i världen. Trots att de utgör en liten del av den totala landmassan så har öar spelat en stor roll i människans historia. Hur kan vi möta morgondagens utmaningar genom att studera öar och kustlandskap ur ett långtidsperspektiv? Här samlas forskare för att undersöka klimatförändringars påverkan på ekosystem, hur livet formas av öar och kusters speciella förutsättningar, samt hur öar och kustmiljöer tolkas och används av lokalbefolkning och externa intressenter – som kulturarv, turistdestination och vetenskapligt laboratorium. I nätverket ingår forskare från arkeologi, kulturarvsforskning, antropologi, etnologi, management, fysik, historia, sociologi, geovetenskap och teknikvetenskap.

Projektledare: Helene Martinsson-Wallin, Institutionen för arkeologi och antik historia, helene.martinsson-wallin@arkeologi.uu.se

TextWorlds: Global Mapping of Texts From the Pre-Modern World

Babylonian cuneiform tablet Cuneiform

Från papyrusrullar med egyptiska hieroglyfer och babyloniska kilskriftstavlor till inkakulturens quipu-knutar, kinesiska orakelben och vikingatidens runstenar - texter från den förmoderna världen utgör ett kritiskt underlag för vår kännedom om forntiden. Men hur jämförbara är dessa samlingar av historiskt textmaterial? Hur många finns det? Och varifrån kommer de? TextWorlds samlar forskare från assyriologi, latin, turkiska språk, nordiska språk, historia, arkeologi och digital humaniora for att undersöka och jämföra textsamlingar från den förmoderna världen.

Projektledare: Rune Rattenborg, Institutionen för lingvistik och filologi, rune.rattenborg@lingfil.uu.se

TextWorlds: Global Mapping of Texts From the Pre-Modern World (länk till webbsida)

Justice, Sustainability and Arctic Futures

Oljeledning i Svalbard
Photo from Mostphoto.com

Den arktiska regionen genomgår just nu stora geopolitiska och klimatmässiga förändringar. Hur kan responsen på dessa utmaningar göras mer rättvis? Artic Futures samlar forskare för att undersöka förutsättningarna för att skapa en hållbar utveckling genom att studera rättviseaspekter på de globala klimatmålen och den ekonomiska expansionen i Arktis. Genom att studera hur olika etiska system kan vara en del av regional och nationell styrning och politiska mål vill projektet utveckla teoretiska modeller för att minska ojämlikhet och orättvisa i framtida hållbarhetsagendor. Nätverket samlar forskare från internationella relationer, geografi, teologi, antropologi, statsvetenskap och företagsekonomi.

Projektledare: Corine Wood-Donnelly, Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, corine.wood-donnelly@ires.uu.se

Intervju med projektledare: Corine Wood-Donnelly (länk till webbsida)

Migration as a legal and political process

Vandrade människor (familj) i motljus
Photo from Mostphoto.com

Migration är en av de stora sociala utmaningarna i vår tid och beslutsfattare behöver en solid kunskapsbas för att möta dessa utmaningar. Nätverket Migration som juridisk och politisk process samlar forskare från olika discipliner som på olika sätt närmar sig rättsliga och politiska dimensioner av migration. Traditionell migrationsforskning har ofta tagit sin utgångspunkt i uppfattningen om migration som en rörelse over gränser, dvs. en rumslig rörelse. Men var en person befinner sig geografiskt är inte nödvändigtvis avgörande för hens migrationsstatus. Detta projekt vill även studera migration som en rörelse i tid, dvs. som en temporal process. Tid, som i ålder, tid tillbringad i ett visst land etc. är också viktiga faktorer för att identifiera vem som räknas som en migrant. samt var, hur och varför detta är fallet. Nätverket samlar forskare i juridik, historia, filosofi, samhällsvetenskap och teologi.

Projektledare: Rebecca Thorburn Stern, Juridiska institutionen, rebecca.stern@jur.uu.se

HERO- den högre utbildningen som forskningsobjekt

Studenter i högtidsdräkt och vit mössa i trappen på Universitetshuset
Foto: Mikael Wallerstedt

Givet den högre utbildningens enorma expansion under det senaste halvseklet och dess ökade strategiska betydelse för samhället i stort är det förvånande och anmärkningsvärt att relativt lite forskning har ägnats åt området i Sverige idag. HERO studerar frågor som rör den högre utbildningens organisation och styrning, dess sociala strukturer, och universitetet som idé. Här samlas forskare från statsvetenskap, företagsekonomi, utbildningsstudier, idé- och lärdomshistoria samt filosofi. Forskarnätverket fick stöd från Circus i två omgångar mellan 2017-2020. Sedan 2021 är HERO ett eget centrum, Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO).

Projektledare 2017-2019:
Mikael Börjesson, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, mikael.borjesson@edu.uu.se

Projektledare 2019-2020:
Linda Wedlin, Företagsekonomiska institutionen, linda.wedlin@fek.uu.se

Studies on Education, Migration and Segregation (EMS)

Två pojkar sittande på en sten vid en skolgård
Photo: Mostphoto

I Sverige har den etniska och socioekonomiska segregationen ökat, både när det gäller boende och utbildning. De negativa effekterna av båda dessa segregationsprocesser har främst missgynnat socialt och ekonomiskt utsatta grupper. En grupp som fått det allt svårare att hävda sig på såväl bostadsmarknaden som på skolmarknaden är individer med utländsk bakgrund, dvs. människor som antingen själva är födda i ett annat land eller vars föräldrar invandrat till Sverige. EMS samlas forskare från utbildnings- och kultursociologi, bostads- och urbanforskning, samt kulturgeografi för att studera de sociala, rumsliga och samhälleliga effekterna som går att relatera till utbildning, migration och segregation.

Projektledare: Håkan Forsberg, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, hakan.forsberg@edu.uu.se

Intervju med projektledare Håkan Forsberg (länk till webbsida)

Senast uppdaterad: 2022-09-06