Från närläsning till fjärrläsning: digital humaniora och nya former för textanalys

Med datorstödd textanalys undersöker forskare bland annat Selma Lagerlöfs
texter för att hitta semantiska, språkliga och tematiska mönster.
Bilden visar "Ett äfventyr i Vineta" av Selma Lagerlöf.

I forskningsprogrammet "Från närläsning till fjärrläsning" byggs grunden till en infrastruktur för datorstödd textanalys av svenska texter. Datorstödd textanalys är ett relativt nytt forskningsfält som ger forskarna stora möjligheter att analysera stora textmassor för att hitta semantiska, språkliga och tematiska mönster.

Forskningsledare:
Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi

Forskningsprogrammet "Från närläsning till fjärrläsning" är ett av två forskningsprogram som fick forskningsmedel våren 2017 i en utlysning för mångvetenskapliga forskningsmiljöer. 

Hur har forskningsmedlen hjälpt er?

– Hur gärna vi än vill hjälpa varandra mellan ämnena är vi ofta för upptagna för att hinna men utlysningen blev ett incitament för oss att sätta oss ner och tillsammans fundera på vad vi kan göra i Uppsala. 
Med hjälp av forskningsmedlen har forskarna nu tid att tillsammans undersöka gemensamma frågeställningar, ta fram pilotverktyg, bygga nätverk och arbeta fram större forskningsansökningar. 

– Det är viktigt att få möjlighet att bygga upp ett kontaktnät för att komma vidare i forskningen men att bygga nätverk är ganska abstrakt och inte så lätt att söka externa medel för.
---
Medverkande:

Läs mer: