Om oss

Circus, Centre for Integrated Research on Culture and Society, är en plattform för tvärgående kultur- och samhällsforskning. 

Syftet är: 

  • stimulera och utveckla problemdriven och tvärgående forskning om kulturella och samhälleliga teman som överskrider etablerade disciplingränser 
  • främja forskningssamarbete inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap och även med övriga vetenskapsområden inom Uppsala universitet 
  • stödja mångvetenskaplig forskning med potential att konkurrera om medelstora och stora forskningsanslag från svenska och europeiska finansiärer. 
  • främja en intellektuell miljö som kombinerar akademisk excellens inom humaniora och samhällsvetenskap med ett engagemang för forskningens ökade synlighet och betydelse i samhället i stort.
  • ge högkvalificerat stöd till forskargrupper att organisera och genomföra workshops och konferenser 
  • utveckla samarbeten med liknande centrumbildningar och institut vid andra universitet och i andra länder.
  • att utveckla kompetenser vid Uppsala universitet för problemdriven forskning för att identifiera och främja studier av centrala kulturella teman och aktuella samhällsproblem. 

Om Circus

Centre for Integrated Research on Culture and Society, CIRCUS, utgöra en plattform och fysisk miljö för initiering och utveckling av problemdrivna och tematiska forskningssamarbeten över ämnes-, fakultets- och områdesgränser. 

CIRCUS kompletterar den disciplinbaserade strukturen inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap och ska fånga upp och stödja många av de initiativ av tillfälliga forum och nätverk som forskare inom området initierar över ämnesgränser. 

CIRCUS erbjuder en mötesplats för att föra samman excellens inom kultur- och samhällsforskningen och stödja forskargrupper med potential att konkurrera om mellanstora och stora forskningsanslag från svenska och europeiska finansiärer. 

CIRCUS ska därigenom också öka beredskapen inom vetenskapsområdet för breda tematiska utlysningar där forskare från flera ämnen förväntas samarbeta.

CIRCUS är ett femårigt projekt finansierat av rektors strategiska medel och områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap och kommer att utvärderas 2021.
 
CIRCUS ligger organisatoriskt direkt under vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap och leds av en styrelse (länk till styrelsesidan) En vetenskaplig ledare ansvarar för verksamhetsutveckling och daglig verksamhet, till stöd för verksamhetsutvecklingen finns också en internationell referensgrupp. 

 Instruktion för Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)(fastställd av områdesnämnden för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap 17-12-20)

Beslut om inrättande av CIRCUS (beslutat av områdesnämnden för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap)  

Medlemskap

Circus är medlem i Consortium of Humanities Centers and Institutes. (länk)

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Senast uppdaterad: 2023-12-05