EIT Culture & Creativity

Maillista för forskning, utbildning och samverkan inom området kultur, kulturarv och kreativa näringar 

Vad är EIT Culture & Creativity?

Uppsala universitet är en så kallad Lead Partner i ett konsortium som består av ett femtiotal europeiska aktörer från akademi, samhällsorganisationer och näringsliv. Genom vårt arbete kommer vi att vara med som delägare i en icke-vinstdrivande stiftelse med namnet EIT Culture & Creativity. Under de närmaste tre terminerna kommer stiftelsen att grundas och ett planeringsarbete pågå. Det syftar till att vi den första januari 2024 och ska kunna öppna dörrarna för ett system av stöd för aktiviteter inom området kultur och kreativitet.

I huvudsak kommer fokus att vara på samverkan mellan aktörer inom akademin och kultursektorn, nya former av utbildningssatsningar, innovationsprojekt och även hjälp till företagsbyggande kommer att stödjas.

Den här maillistan är en viktig informationskanal för att dela information om vad som händer inom området kultur och kreativa näringar och utvecklingen av EIT Culture & Creativity. Alla prenumeranter på listan kan distribuera information till listan genom att maila till adressen culture-and-creative-collaboration@lists.uu.se.

Du kan börja prenumerera på denna länk:
https://lists.uu.se/sympa/info/culture-and-creative-collaboration

  1. Välj ”Gemensam_webinloggning” uppe till höger
  2. Välj ”subscribe” till vänster

För frågor om EIT Culture & Creativity, kontakta Anna Wallsten på UU Samverkan:anna.wallsten@uu.se

För frågor om prenumeration och maillistan, kontakta Mella Köjs på Circus:mella.kojs@circus.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-01-04