Stödformer

Circus är ett program för att hitta nya vägar för vetenskaplig utveckling snarare än ett specifikt vetenskapligt program. Genomgående för de aktiviteter som stöds är dock att de är distinkt multi-, tvär- eller trans-disciplinära med ett fokus på att utveckla samarbeten på Uppsala universitet. På så sätt utvecklas Circus till en bred och differentierad plattform för utveckling av tvärvetenskapliga forskningssamarbeten inom vetenskapsområdet.

En viktig del av Circus uppdrag är att stimulera nyskapande forskning genom att möjliggöra nya samarbetsmönster. Circus bidrar genom olika former av stöd till utvecklingen av samarbeten över ämnes-, institutions- och fakultetsgränser på Uppsala universitet. Vi arbetar både med stöd som tilldelas efter öppna utlysningar och mer avgränsade initiativ som ges stöd genom löpande beslut.

Circus aktuella stödformer:

Senast uppdaterad: 2024-03-05