Stöd till forskarnätverk

Välkommen att söka Circus stöd till forskarnätverk!

Syftet med stödet är att skapa möjligheter för att etablera och utveckla tvärgående forskarnätverk inom universitetet. Stödet kan exempelvis användas för att under en begränsad tid konkretisera idéer till ett eller flera specifika forskningsprojekt eller för att ordna sammankomster för att utveckla nya tvärgående samarbeten. Stödet ska bidra till utvecklingen av sådana samarbeten över ämnes-, institutions- och fakultetsgränser inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap på Uppsala universitet. Forskarnätverk är även välkomna att inkludera forskare verksamma inom de övriga vetenskapsområdena inom Uppsala universitet.

Stödet är tvåårigt och de forskarnätverk som beviljas stöd erhåller ekonomiskt stöd och administrativt stöd samt stöd till behovsanpassad kompetensutveckling från Circus. Utlysningen om stöd till forskarnätverk görs en gång per år.

Mer information om stöd till forskarnätverk:

Senast uppdaterad: 2024-03-05