Stöd till utveckling av juniora forskares tvärgående initiativ

Under revidering.
Syftet med stödet är att uppmuntra juniora forskare att utveckla tvärvetenskapliga forskningsidéer och att främja mobilitet och kunskapsutbyte mellan fakulteter. Stödet riktas dels till forskare med anställning vid Uppsala universitet och dels till forskare utan anställning. Stödet innebär att man får möjlighet att samarbeta med en vetenskaplig mentor samt att man får kvalificerat administrativt stöd från Circus kansli. 

Mer information (under revidering):

Senast uppdaterad: 2022-10-19