Stöd till utveckling av tvärgående forskningsprojekt

Huvudsyftet med stödet är att ge goda förutsättningar för utveckling av nya tvärgående forskningsprojekt inom Uppsala universitet och därtill konkurrenskraftiga forskningsansökningar. I första hand ska stödet bidra till utvecklingen av nya forskningsprojekt över ämnes-, institutions- och fakultetsgränser inom Uppsala universitet. Det beviljade stödet består av tre delar: Dels ett ekonomiskt stöd, dels ett administrativt stöd från Circus kansli och dels ett stöd i form av obligatoriska seminarier där projektidéer och utkast diskuteras och utvecklas. Det ekonomiska stödet avser lönemedel för arbetstid för projektgruppen för att utveckla projektidén.

Mer information:

Senast uppdaterad: 2024-03-12