Olof Wadell och Jonatan Schytzer beviljas projektbidrag från Handelsbanken

Projektet Företagsrekonstruktion: Mot ett vidareutvecklat livskraftstest har beviljats medel genom Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt Tore Browaldhs Stiftelse. Det tvärvetenskapliga projektet genomförs under två år av fil dr i företagsekonomi Olof Wadell och universitetslektor i civilrätt Jonatan Schytzer. Wadell och Schytzer fick stöd från Circus under hösten 2022 och tidig vår 2023 i form av lönemedel och seminarier för att utveckla projektansökan.

Företagsrekonstruktioner blir allt vanligare. Varannan rekonstruktion misslyckats dock. Det kostar mycket pengar för exempelvis banker och leverantörer. En orsak till att många rekonstruktioner misslyckas är att fel företag släpps in i förfarande. För att komma in i förfarandet ska en domstol genomföra ett livskraftstest av företaget. Syftet med Wadells och Schytzers projekt är att vidareutveckla livskraftstestet med målet att generera ny kunskap som möjliggör att färre företagsrekonstruktioner misslyckas.

Lyssna på Jonatan Schytzer när han berättar om stödet från Circus.

Senast uppdaterad: 2023-06-12