Stöd till workshops och konferenser

Stödet syftar till att ge kvalificerat stöd till workshops och konferenser som har goda förutsättningar att utforska möjligheterna för, initiera eller fördjupa samarbeten över ämnes-, institutions- och fakultetsgränser inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Deltagare och medarrangörer från de andra vetenskapsområdena är också välkomna inom ramen för stödet.

Stödet inbegriper kvalificerat stöd från Circus kansli för att utforma, planera och genomföra workshopen eller konferensen. Därtill kan Circus bära kostnader för sådant som lokaler, måltider samt resor och logi för inresande gäster.

Huvudsökande ska vara aktiv forskare inom Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet. Evenemanget ska som regel även involvera några andra forskare aktiva inom ovanstående vetenskapsområde. Utöver det så välkomnar vi forskare från andra vetenskapsområden som deltagare och medarrangörer.

Ansökan om stöd för en konferens eller workshop kan göras löpande. Den måste dock lämnas in senast 6 månader före evenemanget är tänkt att äga rum.

Ansökan ska innehålla:

  • En beskrivning av syftet med evenemanget och översikt över vilka som har tänkt att medverka. En översiktlig tidsplan som visar när viktigare saker behöver genomföras inför evenemanget.
  • En budget som skattar de viktigare kostnaderna. (kontakta oss om du behöver hjälp med uppskattning av kostnader). 
  • En kort CV (max en sida) för huvudsökande

Läs mer här: Principer för tilldelning av skräddarsydda stöd för konferenser, workshops och liknande.

Senast uppdaterad: 2023-12-05