Styrelse

Styrelsen 2021-2024

Verksamheten vid Centre for Integrated Research on Culture and Society, Circus, leds av en styrelse med representanter från verksamhetsområdets sex fakulteter och en  studentrepresentant. Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap utsåg 5 maj 2021 följande personer till ledamöter i styrelsen för mandatperioden 1 juni 2021 – 31 maj 2024

Från vetenskapsområdet:

Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi.
Nils Hertting, universitetslektor i statskunskap.
Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt.
Anna Lindström, professor i språk och social interaktion.
Kajsa Ahstrand, Professor Gustaf Leanders professur i missionsvetenskap
Folke Tersman, professor i praktisk filosofi.

Studentrepresentant: Leyla Belle Drake

Externa representanter:

Lynn Åkesson, professor avdelning för etnologi inst för kulturvetenskaper Lunds universitet
Johan Fritzell, professor, Karolinska institutet

Senast uppdaterad: 2021-07-08