Styrelse

Styrelsen 2018-2021

Verksamheten vid Centre for Integrated Research on Culture and Society, CIRCUS, leds av en styrelse med representanter från verksamhetsområdets sex fakulteter och en studentrepresentant. 

Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi.
Nils Hertting, lektor i statskunskap.
Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt.
Anna Lindström, professor i språk och social interaktion.
Mattias Martinson, professor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning.
Folke Tersman, professor i praktisk filosofi.

Studentrepresentant: Leyla Belle Drake

I styrelsen ingår dessutom två styrelseledamöter som inte är anställda vid Uppsala universitet utan istället representerar det svenska forskningssystemet. 

Externa representanter i styrelsen för CIRCUS:

Mats Benner, professor företagsekonomiska inst Lunds universitet
Lynn Åkesson, professor avdelning för etnologi inst för kulturvetenskaper Lunds universitet