Styrelse

Styrelsen 2021-2024

Verksamheten vid Centre for Integrated Research on Culture and Society, Circus, leds av en styrelse med representanter från verksamhetsområdets sex fakulteter och en  studentrepresentant. Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap utsåg 5 maj 2021 följande personer till ledamöter i styrelsen för mandatperioden 1 juni 2021 – 31 maj 2024

Från vetenskapsområdet:

Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi.
Nils Hertting, universitetslektor i statskunskap.
Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt.
Anna Lindström, professor i språk och social interaktion.
Kajsa Ahlstrand, Professor Gustaf Leanders professur i missionsvetenskap
Orsi Husz, Professor vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Studentrepresentant: Catarina Cederved, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, barnonkologisk forskning - särskilt fokus på komplikationer

Externa representanter:

Lynn Åkesson, professor avdelning för etnologi inst för kulturvetenskaper Lunds universitet
Johan Fritzell, professor, Karolinska institutet

Senast uppdaterad: 2022-08-08