Internationell referensgrupp

Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap utsåg 1 april 2020 medlemmar till Circus internationella referensgrupp. I den internationella referensgruppen finns representanter med mångårig erfarenhet av att bedriva och leda tvärvetenskapliga projekt och centra liksom representanter som under lång tid forskat om sådana samarbeten. Ledamöterna i den internationella referensgruppen är:

Senast uppdaterad: 2021-07-08