Office for Humanities and Social Sciences

Kansliet bereder beslut och ger service till Rektor, områdes- och fakultetsnämnderna och till institutioner och övriga enheter inom vetenskapsområdet. Inom kansliets verksamhetsområde finns en områdesnämnd, sex fakultetsnämnder och ett trettiotal institutioner. Kansliet ansvarar för planering och uppföljning av forskning, utbildning och samverkan. Kansliet arbetar också med rekrytering av lärarpersonal, forskningsfinansiering och kommunikationsfrågor.

Kanslichef: Johan Lundborg, tel. +46 18 4711904

Bitr. kanslichef: Magnus Ödman, tel. +46 18 4717992

Visiting address: Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postal address: Box 256, 751 05 UPPSALA

Financial administration:

University directory administration:

Human resource administration: