Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap

Vår forskning handlar om hur människors föreställningar och kunskap formas i tid och rum samt de ekonomiska, politiska, sociala och kulturella aspekterna av samhällets utveckling. Den förklarar orsaker till och konsekvenser av människors samverkan och samhällets organisation. Du kan läsa om vår forskning på våra fakulteters webbplatser.

Centre for Integrated Research on Culture and Society

Dekorativ bild: Observatoriet där Circus ska ha lokaler.

Centre for Integrated Research on Culture and Society, CIRCUS, är en plattform för tvärgående kultur- och samhällsforskning vid Uppsala universitet. CIRCUS stödjer och utvecklar nya forskningsinitiativ och nätverk, ordnar workshops och seminarier, och erbjuder en miljö för mångvetenskapliga och problemdrivna samarbeten.

Senast uppdaterad: 2021-03-09