Centrum, områdesstudier och forskningssamarbeten

För att främja tvärvetenskaplig forskning över flera ämnen eller områden skapas olika former av centrum, institut eller nätverk. Vissa av dessa tar sin utgångspunkt i kulturella och geografiska områden.

Inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap finns ett flertal samarbeten:

Centrum där våra fakulteter medverkar

Senast uppdaterad: 2022-10-10