NVivo för kvalitativ dataanalys - steg 1

  • Datum: –15.30
  • Plats: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket Regnellsalen
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Hanna Flyckt
  • Utbildning

Bekanta dig med NVivo och börja koda din data. Välkommen till en kurs där vi arbetar med NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys. Kursen passar för nybörjare eller dig som är bekant med NVivo, men behöver uppdatera dina kunskaper. Du behöver ha kännedom om kvalitativ dataanalys som metod.

Steg 1 har följande innehåll:

-Kort introduktion till NVivo och QDA

-Importera och organisera din data

-Klassificera data genom att använda cases och klassifikationscheman

-Skapa och hantera koder

-Koda din data

Kursen är öppen och kostnadsfri för studenter och anställda vid Uppsala universitet. Deltagarna bör ha en NVivo-licens eller tillgång till en trialversion av programmet innan kursen startar. Under kursen kommer vi att demonstrera i NVivo för Windows. I NVivo för Mac fungerar en del funktioner annorlunda och vissa saknas helt.

Om du planerar att använda NVivo i ett forskningsprojekt med flera deltagare, går det bra att kontakta biblioteket för att boka ett anpassat tillfälle för forskare anslutna till projektet.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov. Läs mer och anmäl dig