Invigning av forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning

  • Datum: –17.00
  • Plats: Humanistiska teatern Engelska parken
  • Föreläsare: Jan Eliasson, Li Bennich-Björkman, Farshid Jalalvand, Anders Hagfeldt, Tora Holmberg, Linda Wedlin, Patricia Mindus, Dag Blanck, Christina Kullberg.
  • Webbsida
  • Arrangör: Demokrati och högre utbildning
  • Kontaktperson: Linda Wedlin
  • Akademisk högtid

Den 21 november invigs Uppsala universitets nya forskningsprogram Demokrati och högre utbildning. Rektor Anders Hagfeldt inleder och vi får sedan ta del av spännande föreläsningar och diskussioner på temat "Universitetet och demokratin – hur kan vi bidra?" Varmt välkomna!

Anmäl dig här!

13.15-13.30 
Inledning
Rektor Anders Hagfeldt, vicerektor Tora Holmberg och programchef Linda Wedlin hälsar välkommen.

13.30-14.45 
Universitetet och demokratin – hur kan vi bidra?
Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap, Uppsala universitet.

Jan Eliasson, diplomat och politiker.

Farshid Jalalvand, kulturdebattör, fil.dr i medicinsk mikrobiologi och författare.

14.45-15.00 
Paus

15.00-16.15 
Forskarstafett
Forskarstafetten inleds av Sofia Ahlberg, universitetslektor och prodekan vid språkvetenskapliga fakulteten tillsammans med Dag Blanck, professor vid engelska institutionen; Christina Kullberg, professor vid institutionen för moderna språk och Patricia Mindus, professor vid filosofiska institutionen.

Johan Boberg, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
Annekatrin Deglow, forskare vid institutionen för Freds- och konfliktforskning.
Gunilla Lindqvist, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
PerOla Öberg, professor vid statsvetenskapliga institutionen.

16.15-17.00
Mingel