Toppuniversitetens finansiering och styrformer

  • Datum: –15.00
  • Plats: Carolina Rediviva TLS, Tidskriftsläsesalen
  • Föreläsare: Janne Holmén
  • Webbsida
  • Arrangör: Demokrati och högre utbildning
  • Kontaktperson: Janne Holmén
  • Seminarium

Varmt välkomna till ett seminarium om Janne Holméns forskningsprojekt "Toppuniversitetens finansiering och styrformer". Seminariet är en del av Demokrati och högre utbildnings seminarieserie.

Politiken för högre utbildning har i många länder haft en demokratiserande ambition. Satsningar i högskolesektorn har syftat till att möjliggöra högre studier för studenter oberoende av deras bakgrund. Medan högre utbildning blivit ett massfenomen som saknar social exklusivitet, så har en rad elituniversitet behållit sin ställning som utbildningsinstitutioner i en klass för sig. Under de senaste årtiondena har denna ställning bekräftats genom de internationella rankinglistor som upprättats. Många av elituniversiteten i toppen på dessa rankinglistor har en stor andel privat finansiering, medan de till exempel i de nordiska länderna till övervägande delen är offentligt finansierade. Projektet syftar till att klargöra sambandet mellan topprankade universitetens finansieringsmodeller, styrformer och akademiska prestationer. Med styrformer avses här vilka aktörer som har det ultimata inflytandet över tillsättningen av universitetets beslutande organ, till exempel alumni, kollegiet eller regeringen. Förhoppningen är att hitta mönster i hur styrformer och finansieringsmodeller samverkar i att skapa utbildnings- och forskningskvalitet samt i att driva kostnader.

Janne Holmén är universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.