Universitetsdemokratins uppkomst

  • Datum: –15.00
  • Plats: Carolina Rediviva TLS, Tidskriftsläsesalen
  • Föreläsare: Johan Boberg
  • Webbsida
  • Arrangör: Demokrati och högre utbildning
  • Kontaktperson: Johan Boberg
  • Seminarium

Varmt välkomna till ett seminarium om Johan Bobergs forskningsprojekt "Universitetsdemokratins uppkomst". Seminariet är en del av Demokrati och högre utbildnings seminarieserie.

 

Syftet med forskningsprojektet är att analysera den svenska universitetsdemokratins uppkomst och dess koppling till den företags- och förvaltningsdemokratiska debatt och försöksverksamhet som pågick under 60- och 70-talen. I vilket sammanhang formulerades och spreds idéerna om universitetsdemokrati? Varifrån kom de och hur utvecklades de inom politik, civilsamhälle och förvaltning? Vilka personer, nätverk och organisationer var viktiga när idéerna realiserades politiskt under 70-talet? Och hur förändrade inlemmandet av demokratiska styrformer synen på, och utövandet av, kollegial beslutsmakt?

Seminariet är öppet för alla. Ingen anmälan krävs.

 

Johan Boberg är universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.