SEMINAR – HYBRID EVENT: Democracy and the Social Question

  • Datum: –16.00
  • Plats: SCAS Linnéanum, Thunbergssalen, Thunbergsvägen 2, Uppsala
  • Föreläsare: Sofia Näsström, gästforskare vid SCAS och professor vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
  • Kontaktperson: Klas Holm
  • Seminarium

Sofia Näsström, SCAS och Uppsala universitet, talar på temat "Democracy and the Social Question". Seminariet hålls på engelska och följs av en frågestund.

För mer information och webinarielänk, vänligen se http://www.swedishcollegium.se/subfolders/Events.html.