Humtank - tankesmedja för humaniora

15 juni 2015

Personporträtt på Lina Nyroos utomhus.

Språkforskaren Lina Nyroos arbetar för att lyfta fram vikten av humanistisk forskning genom tankesmedjan Humtank.

Hallå där Lina Nyroos, medlem i den humanistiska tankesmedjan Humtank och forskare vid institutionen för nordiska språk.

Vad är Humtank?

– Humtank är en tankesmedja med fokus på humaniora och den humanistiska forskningens roll i samhället. Bakom Humtank står tolv lärosäten med humanistisk forskning i Sverige, vi startade i april 2014. Humtank vill belysa vikten av humanistisk forskning, hur ska vi bemöta framtidens utmaningar när vi inte vet exakt hur samhället ser ut idag? Till exempel är ju de samarbetsproblem vi har idag orsakade av människor och vi humanister är bra på att förklara sociala, historiska och kulturella mönster.

Varför är det viktigt att visa på vikten av humanistisk forskning?

Det vi humanister gör uppfattas ofta som spretigt och det finns föreställningar om att det är en hobbyverksamhet jämfört med att stå i ett labb och leta botemedel mot cancer. Men humanistisk forskning och kompetens är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle samtidigt som vår kompetens är svår att definiera och därmed också svår att mäta. 

Hur har det gått, har ni lyckats nå ut?

– På ett och halvt år har vi faktiskt skapat ett namn, vi blir tillfrågade om att delta i debatter eller olika former av samarbeten. Vi söker gärna samarbeten med andra aktörer för att nå ut och få stor spridning. Till exempel arrangerade Humtank i april 2015 i samarbete med KTH ett seminarium om följderna av automatiseringen när datorer kan göra alltfler arbetsuppgifter.

– Tittar vi framåt besöker Humtank Almedalen i juli dels med ett seminarium med titeln "Politiseringen av universitet - humanioras roll i ett polariserat samhälle" dels kommer Humtank att intervjua besökare och deltagare i Almedalen i syfte att visa hur många personer som faktiskt har humanistisk utbildning.

 

Läs mer om tankesmedjan Humtank