Om vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Humaniora och samhällsvetenskap utbildar framtidens företagsledare, speldesigner, lärare, jurister, teologer, ekonomer, systemvetare, dietister, översättare, historiker, antikvarier, psykologer. Ja, listan är för lång att räkna upp här. Inom humaniora och samhällsvetenskap ryms en mängd olika yrken och ämneskunskaper nödvändiga för förståelsen och utvecklingen av vårt samhälle.

Det mest utmärkande för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet är den enorma bredden och mångfalden parat med ämnesdjupet. Vi har till exempel det största utbudet av språk, drygt 40 stycken, och samtidigt är forskningen framgångsrik. I flera utvärderingar bedöms vår forskning som konkurrenskraftig och världsledande.

Utbildning och forskning inom humaniora och samhällsvetenskap syftar till att förstå och beskriva:

  • hur människors föreställningar och kunskaper formas över tid
  • sociala och kulturella faktorer i människors beteenden
  • framväxten av samhället
  • orsaker och verkan av människors agerande och organisation

Kontakter med andra universitet runt om i världen, företag och offentlig förvaltning är en självklar del i den dagliga verksamheten. Studenter från området studerar en eller terminer på lärosäten runt om i världen med hjälp av ett väl utbyggt utbytessystem. 

Mål och strategier 

Vetenskapsområdets mål och strategier har två huvudsakliga utgångspunkter: de universitetsgemensamma mål och strategierna respektive de mål och strategier som områdets fakulteter har beslutat om. 

Mål och strategier för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Mål och strategier för Uppsala universitet

Kontakt med vetenskapsområdet

Vi vill gärna ha kontakt med dig, antingen du vill studera hos oss eller samarbeta med oss. I de flesta fallen är det bäst att kontakta institutioner direkt eftersom den dagliga verksamheten med utbildning och forskning bedrivs på våra 39 institutioner/enheter. 

Om du har behov av kontakt i mer övergripande frågor kan det vara lämpligt att kontakta fakultet eller vetenskapsområdet. Institutionerna är grupperade i sex olika fakulteter. Fakulteterna har det övergripande ansvaret för utbildningen och forskningen inom fakulteten.

Verksamheten i de sex fakulteterna samordnas via områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap.

Kontaktuppgifter till fakulteterna.

Kontaktuppgifter till områdeskansliet.

Senast uppdaterad: 2021-06-14