Research in humanities and social sciences

Our research addresses the formation of people’s ideas and knowledge in specific times and places, together with the economic, political, social and cultural aspects of the development of society. It explains the causes and consequences of people’s interaction and the organisation of society. We conduct research within:

Centre for Integrated Research on Culture and Society

Centre for Integrated Research on Culture and Society, CIRCUS, är en plattform för tvärgående kultur- och samhällsforskning vid Uppsala universitet. CIRCUS stödjer och utvecklar nya forskningsinitiativ och nätverk, ordnar workshops och seminarier, och erbjuder en miljö för mångvetenskapliga och problemdrivna samarbeten.

Last modified: 2021-03-09