Samverkan - där vår forskning och kunskap kommer till praktisk nytta

Många centrala problem i samhället kan bara lösas utifrån ett humanistisk-samhällsvetenskapligt perspektiv. Humaniora och samhällsvetenskap är också nära förknippad med kulturell verksamhet och  utvecklingen av både materiella och immateriella kulturarv. Därför lägger vi stor vikt vid att lärare och forskare delar med sig av sina kunskaper till samhället och utgör en kompetensresurs tillgänglig för myndigheter, organisationer, näringsliv och allmänhet. 

Samverkan med omvärlden ger också ett viktigt flöde tillbaka till universitetet i form av idéer, behov och utmaningar. Studenters praktik och våra alumners yrkesverksamhet tjänar samma syften: entreprenörskap, innovation och externa uppdrag uppstår i gränssnittet mot omvärlden.

Sammanhang där vi samverkar

 • Föredrag om forskning för allmänhet och skolor
 • Utredningsuppdrag
 • Fortbildningskonferenser
 • Forskare som anlitas som expert av media och i utredningar
 • Studiebesök
 • Utbildningsuppdrag
 • Populärvetenskapliga böcker
 • Debattartiklar i dagstidningar
 • Företag baserade på forskningsinnovationer
 • Remissvar på lagförslag
 • Och mycket mer.